Hoe werk ik?

 

 

OP DIT MOMENT HEB IK EEN LANGE WACHTLIJST...

 

OP DIT MOMENT HEB IK EEN LANGE WACHTLIJST.

Een afspraak kan zowel fysiek als online. 

Fysieke afspraken gaan door in de Prinsessestraat 160, Izegem (Ingang langs de poort). 

 

Online begeleiding: videobellen, chat, mail,... In overleg kiezen we het medium dat jou het beste ligt.

 

Een kind met autisme? Als het gaat om kinderen, dan kies ik ervoor om ouders te begeleiden.  

Ondanks, of dankzij de beperkingen zijn er heel veel mogelijkheden.

els mattelin

Oplossingsgerichte coaching/therapie voor mensen met (een vermoeden van) autisme, ADHD, angst of dwang en mensen uit hun omgeving

Wat is oplossingsgerichte therapie?

 

 

Het oplossingsgericht denken vertrekt vanuit een groot geloof in de mogelijkheden van iedere mens.

 

De oplossingsgerichte therapeut zoekt naar de mogelijkheden, talenten en hulpbronnen van mensen met moeilijkheden. De ander ervaart zo een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en geloof in eigen kunnen, ondanks de beperkingen waar hij/zij tegen aan loopt.

 

Dit betekent zeker niet dat we niet over problemen spreken. Het betekent wel dat de manier waarop we daarover spreken anders is. Iedereen is expert van zijn eigen situatie. Die zorgt ervoor dat ik een ander soort vragen zal stellen.

 

Voor mij is mijn belangrijkste opdracht het (opnieuw) hoop geven.